Categories
Web service

เว็บเซอร์วิส และพื้นฐานการสร้างเว็บเซอร์วิส

ส่วนที่ 1 สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พัฒนาเว็บ

อะไรคือเว็บเซอร์วิส

  1. เว็บเซอร์วิส คือสิ่งทำให้แอพพลิเคชั่นของคุณ กลายเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น
  2. เว็บเซอร์วิส ทำให้แอพพลิเคชั่นอื่น บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เรียกใช้งาน แอพพลิเคชั่นของคุณได้ แม้ว่าจะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คนละแพลตฟอร์ม หรือใช้ภาษาที่ใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างกันก็ตาม

แล้วเว็บเซอร์วิสคืออะไรล่ะ ?

เว็บเซอร์วิส คือแอพพลิเคชั่น ที่ถูกสร้างให้รอรับการเรียกใช้งานจากแอพพลิเคชั่นอื่นบนอินเตอร์เน็ต โดยสื่อสารกันด้วยข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML ซึ่งรูปแบบ XML ที่ใช้นี้ ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานชื่อว่า SOAP โดยข้อมูลอาจถูกส่งผ่านทางโปรโตคอล HTTP ,SMTP หรือ FTP แต่ที่นิยมใช้มาก คือ HTTPเว็บเซอร์วิส ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?