Categories
ข้อคิดดีๆ เรื่องชวนคิด จากประสบการณ์

สุดยอด

ผมเห็นคลิปนี้คิดว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลย เพราะมันมีส่วนผสมที่ลงตัวทุกด้านทั้งสภาพร่างกายที่แข็งแรงมากซึงเกิดจากการดูแลตัวเองอย่างดี การฝึกซ้อมที่หนักอันเกิดจากวินัยในการฝึกส่งผลให้เกิดทักษะที่สุดยอดทั้งการวิ่ง,การจับบอล,การหลอกล่อ จนสามารถทำทุกทักษะออกมาได้โดยอัตโนมัติ การตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ การเลือกจังหวะเวลาว่าจะทำอะไรในตอนไหนไม่ใช่สักแต่จะวิ่งให้เร็วเพียงอย่างเดียว สุดท้ายคือเค้ามีทีมที่ดีคอยสนับสนุน หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง สิ่งสุดยอดนี้คงไม่เกิดขึ้น