Categories
ข้อคิดดีๆ

J.K. Rowling Speaks at Harvard Commencement

» สิ่งสำคัญ ที่ “เจ.เค.โรลลิ่ง” บอกกับ บัณฑิตแห่งฮาร์วาร์ด
» เรียบเรียง และ ถ่ายทอด โดย “หนุ่มเมืองจันท์”

วันหนึ่ง เมื่อ “เจ.เค.โรลลิ่ง” ไปปาฐกถาในงานรับปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

เธอบอกกับบัณฑิตทุกคนว่า เรื่องที่เธออยากจะพูด คือ สิ่งที่เธอคิดว่าควรจะรู้ตอนรับปริญญา แต่ไม่ได้รู้

และสิ่งที่เธอเรียนรู้จากช่วงเวลา 21 ปีหลังจบการศึกษา

เรื่องนั้นคือ…”ประโยชน์ของความล้มเหลว”