Categories
Productivity

Tips ~ ทำงานง่ายขึ้น

 1. เก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในลิ้นชัก โดยยึดหลัก 3 ข้อนี้
  • ไม่ให้มองเห็น โดยการเก็บไว้ในลิ้นชัก
  • ไม่ให้ได้ยิน โดยเปิด Do not disturb
  • ไม่ให้เข้าถึง เช่น เก็บไว้ไกล ๆ หรือล็อคลิ้นชัก
 2. เลือกรายการใน Todo list มา 3-5 รายการที่สำคัญที่สุด เขียนใส่กระดาษโน้ต เรียงลำดับความสำคัญ เริ่มทำรายการแรก
 3. ใช้ Software มาช่วย Block ไม่ให้เราเข้าเว็บ เช่น Facebook ในเวลาทำงาน เช่น Block Site ใน Google Chrome และควรใช้บนมือถือด้วย
 4. ระหว่างทำงานถ้ามีอะไรมาดึงความสนใจหรือเราวอกแวกไปคิดเรื่องอะไร ให้จดใส่กระดาษไว้ งานเสร็จจะกลับมาดูก็ได้
 5. ออกไปเดินซักนิดก่อนเริ่มทำงานยาก