Categories
ภาวะผู้นำ

คุณลักษณะในการสร้าง “ผู้นำ” 10 ประการ (5) E = Endeavor ผู้มีความอดทน จะฝ่าฟันอุปสรรคได้

E = Endeavor ผู้มีความอดทน จะฝ่าฟันอุปสรรคได้

ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายไม่ใช่จะเป็นไปได้อย่างง่าย ๆ แม้ว่าผู้นำ จะมีความรอบรู้, มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเหมาะสม, กล้าตัดสินใจลงมือทำ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างไม่คลอนแคลนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจาก “คน” มีความสลับซับซ้อนทางอารมณ์สูงมาก จึงต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของ “คน” ดังนี้

1. คนมีความแตกต่างกัน เช่น สีผิว, ความรู้, ความเข้าใจ, ทักษะ, บุคลิก, วัฒนธรรม

2. คนเป็นสัตว์สังคม ต้องการเพื่อน, ชอบสร้างพวก

3. คนมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ไม่เคยพอ, ได้คืบ จะเอาศอก

4. คนชอบเข้าข้างตัวเอง “กูเก่ง, กูถูก” เสมอ

5. คนพัฒนาได้

การที่จะนำ“คน” ไปบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล จึงต้องมีความเพียร, ทุ่มเทอย่างคงเส้นคงวา และความอดทน เพื่อสร้าง “ความเชื่อมั่น” (Trust) กับคนเหล่านั้น หากปราศจากซึ่ง “ความเชื่อมั่น”ก็ไม่อาจจะมีความสำเร็จที่ยั่งยืนได้

ในช่วงแรกๆ การนำยังไม่ประสบผลสำเร็จ ก็อย่าเพิ่ง” ท้อถอย” ใช้ความอดทน เพียรพยายาม ค้นหาวิธีการใหม่เพื่อต่อสู้ต่อไป “ยอมแพ้ง่ายเกินไป

คนที่สำเร็จ คือ คนที่ล้มเหลวแล้ว ล้มอีก แต่ต่อสู้จนประสบความสำเร็จ

เมื่อท่านตกน้ำ ไม่ได้แปลว่า ท่านจะจมน้ำตาย

ท่านจะจมน้ำตาย เมื่อท่านอยู่เฉยๆ ไม่ดิ้นรน

เมื่อท่านถูกชกล้มลง ไม่ได้แปลว่า ท่านแพ้แล้ว

ท่านจะแพ้ เมื่อท่านนอนนิ่ง ไม่ยอมลุกขึ้น

ความสำเร็จ ย่อมอยู่กับผู้ไม่ยอมแพ้

ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของการเดินทาง

ความสุข และความภูมิใจที่ได้ทำ คือ รางวัลที่แท้จริง

ซึ่งก็คือ การได้ทำอย่างสุดความสามารถ หรือ การแข่งกับตัวเอง นั่นเอง

ท่านทราบหรือไม่ว่า “เอดิสัน ทำการทดลองกี่ครั้ง ก่อนจะประดิษฐ์ “หลอดไฟฟ้า” ได้สำเร็จ

…………???

หนังสือหลายเล่ม เขียนไว้ไม่เท่ากัน

ที่จริงก็ไม่สำคัญนักว่าจะเป็นเท่าไร เพราะ

ไม่ว่าจะเป็น 12,000 ครั้ง หรือ 14,000 ครั้ง หรือ 25,000 ครั้งก็ตาม

แสดงว่า เอดิสัน ทำการทดลอง “มากกว่า 10,000 ครั้ง”

ท่านเสนอขายกี่ครั้ง ก่อนทิ้งลูกค้า

ท่านแก้ปัญหากี่ครั้ง ก่อนทิ้งปัญหาให้คนอื่น

ชนะ หรือ แพ้ มีเส้นแบ่งที่จางมาก คล้ายกับ การสอบ

ระหว่าง การสอบ เกือบได้  กับ การสอบเกือบตก ท่านเลือก อะไร

…………???

สอบได้ คือ สอบได้คะแนน 50 % ขึ้นไป

สอบตก คือ สอบได้คะแนน น้อยกว่า 50 %

ต่างกันอยู่ 0.01 % เท่านั้น

หากท่านรู้ว่าท่านจะสอบเกือบได้ ในวันก่อนสอบท่านจะทำอย่างไร

ท่านคงทุ่มเท กำลังและความสามารถทั้งหมดอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้สอบได้ในวันรุ่งขึ้น

แต่น่าเสียดายที่ ชีวิตจริงของเราไม่สามารถจะทราบได้ว่าผลของการทำงานวันนี้ การใช้ชีวิตแบบนี้ ในวันนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อผลงาน และชีวิตในวันพรุ่งนี้

ในชีวิตจริง ไม่มีใครทราบว่า “จุดสอบได้, จุดสำเร็จ อยู่ที่ไหน”

ความอดทน ความเพียรอย่างไม่ย่อท้อ ทำวันนี้ที่มีอยู่ ให้ดีที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ จึงจะทำให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนไปถึงจุดที่เราต้องการได้

น้ำร้อน 99* C         ใช้ลวกไข่ได้

น้ำร้อน 100* C       ใช้ขับเคลื่อนรถไฟได้ หรือ ใช้สร้างกระแสไฟฟ้าได้

*** คำถาม “ความสำเร็จ กึ่งสำเร็จรูป มีหรือไม่

ดังนั้น เมื่อพบอุปสรรคอะไรก็ตาม ควรจะสร้างทัศนคติที่จะมอง “วิกฤติ ให้เป็น โอกาส” ดังนี้

ปัญหา     คือ โอกาสในการสร้างวีรชน หากปราศจากซึ่งปัญหา ก็จะไม่มีโอกาสที่จะแสดงฝีมือ

ยาก          คือ ความสิ่งท้าทาย ถ้างานง่ายๆ คนอื่นก็ทำได้แล้ว ไม่ต้องมาถึงมือท่านหรอก

หนัก        คือ ความสนุกกับงานที่หนักซับซ้อน เหมือนการเล่นกีฬา, การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

เหนื่อย    คือ การทดสอบจิตใจว่าเราเข้มแข็งที่จะอดทนได้เพียงไร ทำต่อไปอีกสักนิด ๆ ๆ ๆ

ลำบาก     คือ ข้อสอบว่าเราตั้งใจเพียงไร เพราะถนนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

ไม่ว่าหนทางจะลำบากเพียงไร ก็มีบางคนเดินล่วงหน้าคนอื่นไปไกลลิบ

ไม่ว่าหนทางจะสะดวกเพียงไร ก็มีบางคนเดินล้าหลังคนอื่น

เบื่อ          คือ เมฆฝนที่ตั้งเค้าทะมึน แต่ท้องฟ้าจะแจ่มใส หลังพายุฝนฟ้าคะนอง

ท่านคิดอย่างไร ก็เป็นคนอย่างนั้น ลองใช้วิธีคิดแบบเหรียญ 2 ด้าน (ปัญหา &ทางออก) แล้วเลือกหยิบเฉพาะด้านที่ให้ประโยชน์มาใช้ เช่น

น้ำเน่า อาจกลายเป็น ฝน ที่หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลก

กรวดทราย อาจถูกสร้างเป็น สิ่งมหัศจรรย์ที่ทรงคุณค่า  เช่น ศิลาจารึก, กำแพงเมืองจีน, ปิรามิด ฯลฯ

คนจน อาจกลายเป็นเศรษฐี เพราะ ไม่ดูถูกตัวเอง มีความขยัน, ซื่อสัตย์, ประหยัด, อดทน

ที่มา – http://www.oknation.net/blog/monchai83/2009/11/28/entry-1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.