Categories
ธุรกิจ

ตัวตนผู้นำสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วิถีการทำงานร่วมกันอันตกผลึกเป็นวัฒนธรรมองค์กร อาจเกิดจากลักษณะหรือธรรมชาติของธุรกิจนั้น

อาจเกิดแต่บุคลิกภาพของประชากรส่วนใหญ่ อาจเกิดได้จากการเสริมแรงให้คุณปูนบำเหน็จแก่พฤติกรรมที่องค์กรปรารถนา

หรืออาจเนื่องแต่การคัดกรองของสังคมในที่ทำงานนั้นเอง ที่จะลงทัณฑ์ด้วยการไม่ยอมรับให้ร่วมรวมกลุ่ม เมื่อประสบพฤติกรรมอันไม่ต้องใจ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใด หากมองจากจุดปลาย คือ วัฒนธรรมจริงที่ตกผลึกเป็นวิถีอันแข็งแกร่ง แสดงออกเป็นตัวตนอันเฉพาะ เพ่งทะลุผ่านตลอดสายไปยังจุดเริ่มต้น

ปฏิเสธได้ยากยิ่งว่าจุดกำเนิดของวัฒนธรรมองค์กรนั้น ไม่ได้เป็นด้วยเหตุผลกลใดเลย นอกจากบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้นำองค์กรในระดับสูงๆ

ส่วนบุคลิกภาพของผู้บริหารระดับรองถัดมา นับว่าเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมย่อย หรือ Sub culture อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุด

ดิฉันจะขอกล่าวถึงบุคลิกภาพของ CEO ที่ชัดเจนสุดขั้ว 4 สไตล์ และผลลัพธ์อันกำเนิดเป็นวัฒนธรรมจริงขององค์กรนั้น

CEO สไตล์แรก เป็นผู้มุ่งมั่น กล้าหาญ รวดเร็ว มีพลังใจอย่างแรงกล้า และกระหายชัยชนะ ใช้ภาษาพูดเขียนที่ชัดเจนกระชับตรงประเด็น มากกว่าอธิบายลงรายละเอียด ใช้คำหลัก เช่น เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป็นเลิศ เติบโต ชนะ ดีกว่านี้ ยอดขาย ผลกำไร ท้าทาย ลุย มีสไตล์การตัดสินใจรวดเร็ว แม้ในสถานการณ์ตัวแปรจำกัดสถานการณ์เร่งรัด ไม่รั้งรอลังเล หรือซื้อเวลาตัดสินใจ กล้าปะทะ กล้าขัดแย้งและกระตือรือร้นในห้วงยามที่ต้องแข่งขัน

CEO ผู้มีจิตวิญญาณราวสิงโตนี้ มีท่วงท่าภาษากายที่สง่ากล้าหาญ แสดงออกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีรูปแบบความสัมพันธ์แบบมืออาชีพ เสียยิ่งกว่าจะใส่ใจใกล้ชิดแบบพี่ๆ น้องๆ ให้คุณค่าพนักงานที่ความสามารถ ฝีมือ ความขยันทุ่มเทกับงาน มากกว่าอายุตัวหรืออายุงานกับองค์กร

CEO ที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้เอง จะเร่งเร้าวิธีคิดของผู้บริหารระดับสูงและสมาชิกในองค์กรให้ใส่ใจให้น้ำหนักกับเป้าหมาย มากกว่าขั้นตอนกระบวนการหรือเอกสารที่ยิบย่อย  จะผลักดันสไตล์การทำงานที่รวดเร็วเชิงรุกชิงลงมือแข่งกับเวลา

ทั้งยังสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการที่วิ่งหนีตนเองในวันนี้ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างไม่มีผู้ใดเปรียบปานได้ ทุบทำลายสถิติที่ตัวเองเคยทำไว้ โดยไม่ชื่นมื่นกับความสำเร็จเดิมๆ เนิ่นนานนัก

CEO ผู้มีคุณลักษณะคลับคล้ายกับไฟตามธรรมชาตินี้ จะผลักดันหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนเข้าองค์กรที่มุ่งเลือกคนที่ความสามารถ ผู้มีอุปนิสัยทุ่มเทให้กับงาน มากกว่าอัธยาศัยไมตรีที่น่าคบหาหรือหัวอ่อนเข้ากับวิถีองค์กรได้ ตลอดถึงส่งอิทธิพลผ่านการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง หรือการกำหนดคุณลักษณะผู้นำที่พึงปรารถนาที่คลับคล้ายตน

ด้วยเหตุเช่นนี้เอง จึงเป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ความเป็นเลิศ การเป็นผู้ชนะและการทำธุรกิจเชิงรุก

ยังมี CEO อีก 3 สไตล์ที่จะก่อกำเนิดวัฒนธรรมแห่งจินตนาการ วัฒนธรรมแห่งการครองใจลูกค้า และวัฒนธรรมแห่งกระบวนการที่เป็นเลิศ อันแพร่แผ่กระจายไปทั่วทุกอณูขององค์กรได้

ก่อนจะกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงปรารถนา หรือออกแบบกลยุทธ์ปลูกฝังวัฒนธรรมไปยังพนักงานทั้งหมด ความเข้าใจตัวตนของผู้นำสูงสุดขององค์กรอย่างกระจ่าง และเปิดใจยอมรับ นับเป็นก้าวย่างอันสำคัญที่แทบจะประเมินความสำเร็จล้มเหลวของการสร้างวัฒนธรรมได้ทีเดียว

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/

————————————————————————————–

(ตอนที่ 2)

ในวันที่ธุรกิจต้องฝ่าน่านน้ำสีส้มแห่งนวัตกรรม ที่เรียกร้องจินตนาการจากจิตวิญญาณเสรีของโจรสลัดยิ่งกว่าในยุคใดที่แล้วมา

องค์กรสมัยใหม่ต่างขานรับแนวโน้มการจัดการนี้ ด้วยการปรับกลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดประสานกลมกลืนกับจุดมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรม

เรื่องที่จับต้องได้ชัดเจน อย่างการปรับโครงสร้าง ซึ่งกระทบกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ หากจัดการและสื่อสารได้ชัดเจนกระจ่าง อาศัยความร่วมมือ การปรับตัวของคนทำงาน ก็ย่อมเล็งผลสำเร็จได้ไม่ยากเย็น

แต่เรื่องที่เบาหวิวสัมผัสไม่ได้อย่างวัฒนธรรม นับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายไม่ใช่แค่การทำให้สำเร็จ แต่รบกวนจิตใจผู้บริหารองค์กรว่าจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้จริงหรือ

เมื่อใดที่ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ มักมุ่งประเด็นไปที่จะทำเช่นไรจึงจะทำให้พนักงานคิด พูด ทำ ใช้ชีวิตการทำงานในวิถีที่องค์กรปรารถนา

หากมีการวิเคราะห์วัฒนธรรมจริง เพื่อตระหนักตัวตนแท้ๆ ขององค์กรก็นับเป็นหมุดหมายที่น่าพึงใจ

แต่ในทางปฏิบัติที่มักมีการข้ามไป คือ การอ่านบุคลิกภาพระดับจิตใต้สำนึกของผู้นำ ซึ่งนับเป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมองค์กรที่จริงแท้

คราวที่แล้ว ดิฉันนำเสนอตัวตนผู้นำที่มีจิตวิญญาณของสิงโต มีคุณลักษณะคลับคล้ายธรรมชาติของไฟ ที่จะหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความรวดเร็วในการตอบโต้สถานการณ์ทางธุรกิจ มีความทะเยอทะยานในการแข่งขันและความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้ง

หากมองลึกเข้าในชั้นในสุดของจิตใจ เขาจะกระหายเสรีภาพ ความรื่นเริงใจ สิ่งแปลกใหม่ รักสนุก มีอารมณ์ขัน มีจิตวิญญาณของนักผจญภัยผู้ไม่ลังเลรั้งรอ หรือยึดติดกับกรอบวิถีเดิมๆ

เขาเปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ๆ คิดบวก มั่นใจ มีความเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ไม่ใช่มีแค่ความคิดสร้างสรรค์ หากแต่มีจินตนาการอย่างเหลือเฟือ

ในด้านการใช้ชีวิตนั้น ผู้นำสไตล์นี้จะนิยมความทันสมัย รักศิลปะ เสียงเพลง มีรสนิยม มีสไตล์การใช้ชีวิตในแบบฉบับของตนเอง ชนิดไม่ใกล้เคียงกับคำว่าอนุรักษ์นิยม

บุคลิกภาพภายนอก เขาจะเดินเร็ว ตาเป็นประกาย สบตาผู้อื่นตรงๆ อย่างเป็นมิตร สื่อสารด้วยน้ำเสียงสดใส และแสดงออกทางภาษากายเช่นสีหน้า ภาษามืออย่างมีชีวิตชีวา

ตัวตนเช่นนี้ ทำให้ผู้นำองค์กรที่มีจิตวิญญาณของผีเสื้อและคุณลักษณะของลมนี้ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับวิถีเดิมๆ ในการจัดการ นิยมการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่จะต้องสร้างความตื่นใจให้กับตลาดและลูกค้า

ตัวตนเช่นนี้ ทำให้ผู้นำองค์กรสไตล์นี้เลือกผู้นำระดับรองลงไปจากความคิดสร้างสรรค์และความสามารถแปลงไอเดียไปสู่ผลลัพธ์จริง  โดยไม่ให้น้ำหนักกับผู้ที่มีคุณลักษณะตรงข้ามที่สุขุมรอบคอบยึดติดกระบวนการขั้นตอน

ตัวตนเช่นนี้ ทำให้บรรยากาศการทำงานเปี่ยมด้วยความรื่นเริง มีชีวิตชีวา รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และความประหลาดใจใหม่ๆ

หากองค์กรใดมีผู้นำสไตล์นี้นับว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมอันประเมินค่าไม่ได้ เพราะตัวตนที่แท้จริงของผู้นำทรงอิทธิพลยิ่งต่อการส่งต่อความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนทำงานในระดับบุคคล

อันจะตกผลึกเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งเป็นขีดความสามารถหลักในการยึดครองพื้นที่ที่ดีที่สุดในน่านน้ำสีส้มแห่งนวัตกรรมในท้ายที่สุด

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.