Categories
Git

การใช้ไฟล์ .gitignore กับโปรเจคเก่า ๆ

บางครั้งเรามีโปรเจคเก่าที่ใช้ Git อยู่แล้ว แต่เรา ignore ไฟล์ไม่ครบ อาจมีไฟล์ที่เราไม่ต้องการ ถูก track เข้าไปด้วย เช่น ไฟล์จาก OS หรือ ไฟล์จาก IDE เป็นต้น

เราสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยคำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง แต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะ Ignore ไฟล์อะไรดี สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://github.com/github/gitignore ซึ่งรวบรวมไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราควร ignore ไว้ครบถ้วน (ผมแนะนำให้ดูในโฟล์เดอร์ Global ด้วย เพราะมีคำแนะนำการ ignore ไฟล์ของ IDE และ OS เพิ่มเติม)

สมมุติว่าผมเขียน Java ด้วย Eclipse บน macOS ผมจะสามารถสร้างไฟล์ .gitignore ได้ประมาณนี้

[gistpen id=”1197″]

เมื่อสร้างไฟล์ .gitignore ก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไปให้ทำการ commit การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อน

แล้วใช้คำสั่งนี้เพื่อเคลียร์ index ของ git

$ git rm -r --cached .

แล้วใช้คำสั่ง

$ git add .

และ commit

$ git commit -m ".gitignore is now working"

เพียงเท่านี้เราก็สามารถ ignore ไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราไม่ต้องการได้แล้วครับ