Categories
หนังสือ

#52Books : (1) ทำน้อยได้มาก

ทำน้อยได้มาก - The power of LESSทำน้อยให้ได้มาก (The Power of Less)
เคล็ดลับที่คนทำงานยุ่งตลอดเวลาไม่เคยรู้ เพราะการทำงานไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นเสมอไป
ผู้เขียน Leo Babauta
ผู้แปล วิกันดา พินทุวชิราภรณ์