Categories
ข้อคิดดีๆ

ทำดี ไม่ได้ดี

อย่าคิดว่าทำดี แล้วต้องได้ดี(คืนกลับมา)
เพราะแค่ทำดี ตัวเราก็ดีแล้ว
ไม่ต้องรอที่จะรับผลของการทำดีจากใคร
ในทางกลับกัน เมื่อเราทำดี คิดดี แล้วคนอื่นทำไม่ดี คิดไม่ดีกับเรา
มันเป็นความไม่ดีของคนอื่น เราอย่าเอาตัวเราไปรับความไม่ดีของใคร
ขอให้พอใจ ภูมิใจว่าเราดีแล้ว