Categories
ข้อคิดดีๆ

โค้ชที่ดี

โค้ชที่ดี ต้องฟังเยอะๆ พยายามทำความเข้าใจให้มาก อย่าคอยห้าม(ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย) ปล่อยให้เค้าได้ทำให้ได้เรียนรู้  อย่าบ้าสอนให้ใช้คำถามนำให้เค้าคิดเอง