Categories
Startup

How to focus on doing your Startup – Anna Vital

 

 

  1. หยุดการเช็คอีเมล์ – ไม่ต้องเช็คมากหรอก วันละครั้งก็พอ
  2. ใช้มือถือเท่าที่จำเป็น
  3. หยุดการเรียน(ในห้องเรียนและตำรา) – เวลาเรียนจบแล้ว ถึงเวลาต้องลงมือทำ (แต่ยังต้องศึกเรียนรู้ตลอดเวลา)
  4. โฟกัสที่ความสำเร็จของเราเอง – ความสำเร็จของคนอื่นอาจใช้กับเราไม่ได้
  5. รู้ค่าของเวลา – เราสามารถมุ่งความสนใจกับสิ่งที่ทำให้ได้ 2 ชม.
  6. ตัดสิ่งรบกวน – ตัดสิ่งรบกวน
  7. คิด – หาเวลา 30 นาทีต่อวัน เพื่อคิดในภาพรวม และจุดหมายปลายทาง
  8. หาพวกเดียวกัน – หา, ใช้เวลาร่วมกับ startup คนอื่น จะช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำมากขึ้น
  9. หยุด – ไม่ต้องพยายามไปไหน อย่าพยายามวิ่งหนีตัวเอง