Categories
ธรรมะ

มนุษย์ที่สมบูรณ์​ทั้งกายและใจ – พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

มนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให​้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่ถนัดแต่หาเงินและวิ่งตามความ​อยากเพียงอย่างเดียว ทว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ยังมีศักย​ภาพพิเศษด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ที่รอการพัฒนาให้งอกงามและไปให้​สูงที่สุดเท่าที่ศักยภาพของมนุษ​ย์จะก้าวไปให้ถึงได้ นั่นคือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์​ทั้งกายและใจ